Rescue Diver

PADI Rescue Diver Course

-------------------
Promotion !  สมัครเรียน 2 คน ขึ้นไปรับส่วนลด 10% 
--------------------

หลัก สูตร PADI Rescue Diver course เป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาทักษะการดำน้ำในแง่ของการช่วยเหลือและกู้ภัยที่ อาจเกิดในการดำน้ำ หลักสูตรเน้นหนักไปในเรื่องของการป้องกันและการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น หลักสูตร PADI Rescue Diver หลักสูตรนี้จะขยายความรู้และประสบการณ์ของคุณ นักดำน้ำ Rescue จะเรียนรู้การมองไปรอบข้างตนเองและคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของนักดำน้ำผู้อื่น แม้ว่าหลักสูตรนี้จะท้าทายแต่ก็คุ้มค่าและจะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขี้น การฝึกหลักสูตร Rescue Diver จะเตรียมให้คุณป้องกันปัญหาและจัดการเหตุฉุกเฉินได้หากจำเป็น นักดำน้ำส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด

นักเรียนจะได้เรียนเรื่องของ

  • วิธีการช่วยเหลือตัวเองและการจัดการกับความเครียด
  • การจัดการเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์
  • การตอบสนองต่อนักดำน้ำตื่นตระหนก
  • การเป่าปากช่วยเหลือบนผิวน้ำ
  • การนำผู้ป่วยขี้นจากน้ำ
  • จำลองเหตุการณ์ดำน้ำฉุกเฉิน

นอกเหนือจากหนังสือคู่มือแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น pocket mask เครื่องมือ/อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะใหม่ๆ โดยการดูวิดีโอ/ดีวีดี และฝึกในสระน้ำ/ทะเล เพื่อให้นักเรียนพร้อมรับมือในสถานการณ์

ในการเข้าหลักสูตรนักเรียนจะต้อง

  • มีอายุอย่างน้อย12ปี
  • มีวุฒิบัตร PADI Advanced Open Water Diver หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการฝึกอบรมซีพีอาร์และการปฐมพยาบาล ถ้ายังไม่เคยฝึกอบรมให้สมัครหลักสูตร (Emergency First Response-EFR) ด้วย
กรณีมีปัญหาสุขภาพร่างกายก่อนการฝึก เช่น สุขภาพไม่ดี  โรคประจำตัว เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือการผ่าตัดใดๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์และนำมาแสดงต่อ PADI Instructor ก่อนเข้าร่วมฝึก
ผู้ที่มีอาการของโรคที่ไม่แนะนำให้เข้าร่วมการทำกิจกรรมดำน้ำ  โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันสูง  โรคปอด โรคไซนัสอักเสบ

ตารางการเรียนจะใช้เวลา 4 วัน ดังนี้

วันที่ 1 - ห้องเรียน / ฝึกปฏิบัติทักษะ Rescue Diver ในสระน้ำ

วันที่ 2 - ห้องเรียน / ฝึกปฏิบัติทักษะ Rescue Diver ในสระน้ำ

วันที่ 3 - ฝึกปฏิบัติ Rescue Diver (ในทะเล)

วันที่ 4 - ฝึกปฏิบัติ Rescue Diver ในสถานการณ์จำลอง(ในทะเล)

ในการได้รับวุฒิบัตรนักเรียนจะต้อง

ผ่านการสอบข้อเขียน
ผ่านการฝึก Rescue Diver ในสระน้ำ
ผ่านการฝึก Rescue Diver  ในทะเล


หลังจากจบหลักสูตร Rescue Diver แล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร นักดำน้ำระดับอาชีพ PADI Divemaster ในขั้นต่อไปใช้หนังสือลิขสิทธิ์แท้ Digital Manual PADI RESCUE Dive
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ค่าเรียนทฤษฎี+ค่าฝึกปฏิบัติในสระ 2 วัน 7,000 บาท + ค่าฝึกปฏิบัติในทะเล 2 วัน  7,500 บาท
ราคานี้รวมอุปกรณ์ดำน้ำสำหรับการฝึก / อาหารกลางวันบนเรือ / บัตร PADI Recue Diver เมื่อผ่านการฝึก /
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง / ค่าอาหาร / ที่พัก / EFR Course


ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรดำน้ำ PADI OPEN WATER DIVER

ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI RESCUE DIVER