สมัครเรียนดำน้ำ PADI Open Water Diver Course


เปิดรับสมัครเรียนดำน้ำขั้นต้นแบบ SCUBA สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เคยมีเรียนดำน้ำมาก่อน
หลักสูตรดำน้ำ Open Water Diver จากสถาบันดำน้ำสากล PADI เรียนสนุกเข้าใจง่าย ใช้เวลา 4 วัน
 ใช้ Dive Computer สำหรับการฝึกในทะเล

Open Water Diver Course

--------------------

ในหลักสูตรแบ่งเป็น 3 Section

หลักสูตร PADI Open Water Diver course จะเป็นหลักสูตรดำน้ำระดับเริ่มต้นของ PADI ที่นิยมเรียนกันมากที่สุด เนื่องจากหลักสูตรผ่านการออกแบบที่เป็นระเบียบ-แบบแผน มีขั้นตอนต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อให้การเรียนดำน้ำนั้นสนุกและผ่านการฝึกได้อย่างง่ายดาย และได้วุฒิบัตรดำน้ำที่นำไปใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก

หลักสูตร PADI Open Water Diver จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ:

  • ทฤษฎีความรู้ – ผู้เรียนจะได้ศึกษาทฤษฎีการดำน้ำ เพื่อให้มีความรู้ในการดำน้ำแบบ Scuba
  • ฝึกปฏิบัติในสระ – ผู้เรียนนจะได้ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำและพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการดำน้ำ
  • ฝึกปฏิบัติในทะเล – ผู้เรียนจะได้ฝึกการดำน้ำในจุดดำน้ำท่องเที่ยวซึ่งเหมาะกับการฝึกดำน้ำระดับเบื้องต้นเพื่อจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการดำน้ำพักผ่อนท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้เรียนในหลักสูตรเริ่มต้น PADI Open Water Diver
1. อายุขั้นต่ำ 10 ปี
2. ว่ายน้ำได้
3. ไม่เป็นโรคประจำตัว โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคติดเชื้อใดๆ
4. สุขภาพร่างกายปกติ / สุขภาพทางจิตใจเป็นปกติ
 
50th Anniversary Banner 2
ใช้เวลาเรียน รวม 4 วัน
ห้องเรียนและสระที่ กรุงเทพ 2 วัน / ฝึกทะเลที่ แสมสาร ชลบุรี 2 วัน

หลักสูตร PADI Open Water Diver  ผู้เรียนจะต้องเรียน ทฤษฎีห้องเรียน + ฝึกในสระ + ฝึกในทะเล

 No  รายการที่รวมระหว่างการฝึก ทฤษฎีห้องเรียน
ฝึกปฏิบัติสระ
ฝึกปฏิบัติทะเล
1  Digital Manual PADI Open Water Diver
-
2  เรียนทฤษฎีในห้องเรียน / ทำแบบทดสอบ / ทำข้อสอบ / ดู DVD
-
3  ฝึกปฏิบัติในสระน้ำว่ายน้ำ
 ✓ 2 Day
-
4  อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba มีใช้ระหว่างการฝึก  ✓ 2 Day  ✓ 2 Day
5  Dive Computer ใช้ระหว่างการฝึก -
 ✓
6  อาหารเครื่องดื่ม มื้อกลางวันบนเรือ -  ✓
7  จำนวน Dive ฝึกในทะเล ใช้เวลา 2 วัน
-  ✓ 4 Dive
8  สมุดบันทึกการดำน้ำ -
9  Free T-Shirt Sainamtalay Dive Center 1 ตัว
-
10  ประกันภัยอุบัติเหตุดำน้ำลึก SCUBA (AIG)
-

11  PADI Open Water Diver Certificate Card
-

- การลงทะเบียน ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลในใบสมัครด้านล่างของหน้าเวปนี้
- การชำระค่าเรียนทฤษฎีและค่าฝึกปฏิบัติในสระ 7,000 บาท (งวดที่ 1 ชำระเงินในวันสมัครเรียน)
- การชำระเงินค่าฝึกปฏิบัติในทะเล 7,500 บาท (งวดที่ 2 ชำระวันที่มาเรียนปฏิบัติที่สระ)
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 14,500 บาท : 1 คน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พักและค่าอาหาร

สอนโดย PADI Instructor เท่านั้น โดยทางร้านจะใช้อัตรา นักเรียนไม่เกิน 4 คน ต่อ Instructor 1 คน

**กรุณาเดินทางตามกำหนดการเวลาและสถานที่ ตามที่นัดหมาย**

ตารางเรียน Open Water Diver Course

  Date รายการ

Day
สถานที่ Available

1 19-20 Jan 19 ห้องเรียน + ฝึกภาคสระ  2 Day นวธานี / บางนา 6
2 26-27 Jan 19 ภาคทะเล ที่แสมสาร 2 Day แสมสาร สัตหีบ 6
32-3 Mar 19ห้องเรียน + ฝึกภาคสระ 2 Day2 Dayนวธานี / บางนา6
416-17 Mar 19ภาคทะเล ที่แสมสาร2 Dayแสมสาร สัตหีบ6
ใช้สถานที่ สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ นวธานี , สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว , มธ.รังสิต จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กรณียืนยันวันเวลาเรียนแล้ว
*การเลื่อนการเรียนภาคห้องเรียนสระ น้อยกว่า 5 วันมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1200 บาท (เป็นค่าจองสถานที่)

*การเลื่อนการเรียนภาคทะเล น้อยกว่า 7 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2000 บาท (เป็นค่าจองเรือ)


ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรดำน้ำ PADI OPEN WATER DIVER