หลักสูตร PADI Enriched Air Diver (Dive Computer)


วิธีหนึ่งที่นักดำน้ำใช้ยืดเวลาใต้น้ำให้นานเนิ่นออกไปก็คือการใช้อากาศ แบบเอ็นริช แอร์หรือไนตร๊อกซ์ ซึ่งเป็นแก็สผสมที่ใช้หายใจได้ใต้น้ำ โดยที่มันจะต่างจากอากาศปกติทั่วๆไปตรงที่ อากาศธรรมดาแบบที่เราๆหายใจอยู่นี้ประกอบไปด้วยแก๊ซสองตัวหลักๆคือ ออกซิเจนราว21%และไนโตรเจน 79%โดยประมาณ

ส่วนไนตร๊อกซ์จะมีออกซิเจนเกิน21%และไนโตรเจนในสัดส่วนที่ลดลงไป ในวงการดำน้ำเราจะเจอไนตร๊อกซ์สองประเภทใหญ่ๆคือ
EANx 32 หมายถึงมีออกซิเจน32% และไนโตรเจน 68%
EANx 36 หมายถึงมีออกซิเจน36% และไนโตรเจน 64%
ข้อดีของการใช้ไนตร๊อกซ์ในการดำน้ำก็คือเวลาใต้น้ำที่มีได้นานกว่าการใช้ อากาศธรรมดา เนื่องจากปริมาณของไนโตรเจนที่ลดลง แต่การจะใช้แก็สผสมชนิดนี้ก็ต้องผ่านการฝึกอบรมเสียก่อน

หลักสูตร PADI Enriched Air Diver course เป็นหลักสูตรดำน้ำที่มีคนสนใจเรียนกันมากที่สุด เพราะการดำน้ำโดยใช้อากาศแบบเอ็นริชแอร์หรือไนตร๊อกซ์นั้นช่วยให้มีเวลาใต้ น้ำได้นานขึ้นกว่าการใช้อากาศธรรมดา นักดำน้ำมีเวลาที่จะทำกิจกรรมดำน้ำนานขึ้น เพลิดเพลินไปกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลากชนิด มีความสนุกสนานในการดำน้ำมากขึ้น

ในหลักสูตร PADI Enriched Air Diver ปี2010นั้น ได้มีการนำเอาไดฟ์คอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่การวางแผนดำน้ำโดยใช้ตารางแบบเดิม เช่นตารางEAD, EANx32, EANx36 เพราะฉะนั้นการเรียนหลักสูตรนี้จะง่ายขึ้นกว่าแต่เดิมมาก

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียน….

ภาคพัฒนาความรู้ในห้องเรียน

 • เอ็นริชแอร์คืออะไร และประโยชน์ในการใช้
 • อุปกรณ์ที่ใช้กับเอ็นริชแอร์ มาตรฐานของถังอากาศที่ใช้บรรจุเอ็นริชแอร์
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากออกซิเจน
 • การตรวจวิเคราะห์ปริมาณของออกซิเจนในถังอากาศแบบเอ็นริชแอร์
 • แนวทาง-ข้อปฏิบัติในการใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์เพื่อการดำน้ำโดยใช้อากาศแบบเอ็นริชแอร์
 • การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในการดำน้ำแบบใช้เอ็นริชแอร์
 • ผ่านการทำข้อสอบ PADI Enriched Air Diver Exam
 • การฝึกภาคทะเลของนักเรียนโดยจะได้ฝึกการตรวจวัดออกซิเจนในถังอากาศ, การตั้งค่าไดฟ์คอมพิวเตอร์, 
 • การวางแผนการดำน้ำโดยใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์ 
 • จำนวนครั้งดำน้ำ: 2 ไดฟ์ (หรือใช้ Dive Computer Simulator)

          ในการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้อง

 • มีอายุอย่างน้อย 12 ปี
 • มีวุฒิบัตร PADI Open Water Diver หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร PADI Enriched Air Diver ในภาคทะเล ท่านละ 6,500 บาท + 1 Dive Nitrox 

ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก 

ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรดำน้ำ Enriched Air DIVER

ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI Enriched Air Diver Nitrox