Discover Scuba Diving


มาทดลองดำน้ำด้วยอุปกรณ์ดำน้ำลึก SCUBA
(เป็นโปรแกรมทดลองดำน้ำไม่ใช่หลักสูตรดำน้ำ)

มาทดลองดำน้ำด้วยอุปกรณ์ดำน้ำลึก SCUBA 

โปรแกรมดำน้ำนี้ง่ายและไม่มีข้อบังคับมากมาย ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำได้ ไม่ต้องทำข้อสอบ ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องเรียน ไม่ต้องสอบปฏิบัติ
เพียงแค่มีสุขภาพที่ปกติกับใจที่พร้อมก็พอแล้ว คุณจะได้หายใจใต้น้ำที่ความลึก 2-6 เมตร และการล่องลอยไร้น้ำหนักแบบอิสระในน้ำ

สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ในโลกใต้น้ำที่น้อยคนจะได้สัมผัส

- เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
- ผู้ฝึกสอนจะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ SCUBA เบื้องต้นและแนะนำวิธีการขั้นตอนและหลักปฏิบัติต่างๆในการดำน้ำที่ถูกต้อง
- ในการทดลองดำน้ำนี้เพื่อความสนุกและปลอดภัยของนักเรียนครูผู้สอนจะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในน้ำ

ค่าใช้จ่ายในการโปรแกรมทดลองดำน้ำในสระ ท่านละ 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการโปรแกรมทดลองดำน้ำในทะเล ท่านละ 4,000 บาท รวม 2 Dive (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบนเรือ)
(ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก)

(รับอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย)

ใบสมัครออนไลน์ โปรแกรมดำน้ำ Discover Scuba Diving

ใบสมัครโปรแกรมดำน้ำ Discover Scuba Diving