หลักสูตร DiveMaster PADI


ก้าวแรกของอาชีพดำน้ำคือการเป็นไดฟ์มาสเตอร์ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในแง่ของความรู้และทักษะการดำน้ำใน ระดับของมืออาชีพ ,พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำในการดำน้ำ และเป็นผู้ช่วยครูสอนที่มีประสิทธิภาพ การเป็นไดฟ์มาสเตอร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะไปเรียน PADI Assistant Instructor และ PADI Open Water Scuba Instructor ในระหว่างหลักสูตรคุณจะได้เรียนทักษะในการเป็นผู้นำการดำน้ำ การกำกับดูแลกิจกรรมดำน้ำ นักเรียนจะได้ทดสอบสมรรถภาพต่างๆ การจัดการปัญหาต่างๆ และการฝึกในภาคสนาม หลังจากได้รับวุฒิบัตรไดฟ์มาสเตอร์ คุณสามารถที่จะ:

 • วางแผน-จัดการ-กำกับ-ดูแลกิจกรรมการดำน้ำต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยครูสอนดำน้ำในหลักสูตรต่างๆ
 • สอนหลักสูตร PADI Skin Diver และโปรแกรม PADI Discover Snorkeling
 • ดำเนินกิจกรรม PADI Discover Local Diving
 • ดำเนินกิจกรรม PADI Scuba Review
 • สอนโปรแกรม PADI Discover Scuba Diving (หลังจากผ่านการอบรมDiscover Scuba Diving Leader )
 • สอนหลักสูตร PADI Digital Underwater Photographer specialty หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตร PADI Digital Underwater Photographer Specialty Instructor
 • นำพานักเรียนในหลักสูตรไปดำน้ำท่องเที่ยวได้
 • ให้การดูแลนักเรียนมนระหว่างการฝึกอบรมดำน้ำ
 • สอน PADI Seal Team Skin Diver Specialist AquaMission
 • ดำน้ำกับผู้ที่ผ่านโปรแกรม Discover Scuba Diving
 • สอนหลักสูตร Emergency First Response หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Emergency First Response Instructor

ในหลักสูตร PADI Divemaster จะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆดังนี้

 1. Knowledge Development - ภาคพัฒนาความรู้ สามารถทำได้โดยการเข้าชั้นเรียน ศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน หรือ ผ่านระบบออนไลน์ eLearning เนื้อหาในการเรียนได้แก่
  - Supervising General Diving Activities
  - Assisting with student Divers in training
  - Dive theory - Physics of Diving
  - Dive theory - Physiology of Diving
  - Dive theory - Dive equipment 
  - Dive theory - Decompression theory and the RDP
  - Divemaster Conducted Programs
  - Risk Management
  - Business of Diving
  - Your Diving Career
 2. Waterskills and Stamina ภาคทดสอบสมรรถภาพและการทำทักษะดำน้ำ ได้แก่
  - Stamina Assessment and Development  ทดสอบสมรรถภาพ
  - Diver rescue Assessment and Development ทักษะเรสคิว
  - Confined Waterskill Assessment and Development  การสาธิตทักษะดำน้ำ
 3. Practical Application การฝึกภาคสนาม ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆดังนี้
  - Mapping Project - การทำแผนที่ใต้น้ำ
  - Equipment Exchange - ฝึกการแก้ไขปัญหาใต้น้ำ
  - Divemaster Conducted Programs - โปรแกรม/หลักสูตรที่ไดฟ์มาสเตอร์สามารถดำเนินการเองได้
  - Certified Divers in Open Water ฝึกการกำกับกิจกรรมดำน้ำทั่วๆไป
  - Open Water Diver Students in Confined Water ฝึกการเป็นผู้ช่วยครูสอน ในการฝึกภาคแหล่งน้ำจำกัด (สระว่ายน้ำ/แหล่งน้ำตื้น) ของหลักสูตร Open Water Diver
  - Open Water Diver Students in Open Water ฝึกการเป็นผู้ช่วยครูสอน ในการฝึกภาคแหล่งน้ำเปิด (ทะเล) ของหลักสูตร Open Water Diver
  - Continuing Education Student Divers in Open Water ฝึกการเป็นผู้ช่วยครูสอน ในการฝึกภาคแหล่งน้ำเปิด (ทะเล) ของหลักสูตรต่อเนื่องอื่นๆที่สูงกว่า Open Water Diver

 

ในหลักสูตรนักเรียนจะได้ใช้ PADI Divemaster crew-pak ซึ่งจะมีเอกสาร หนังสือต่างๆที่ใช้ในหลักสูตร อาทิเช่น:

 • The Encyclopedia of Recreational Diving
 • The Diving Knowledge Workbook
 • Divemaster slates
 • PADI Divemaster Manual
 • PADI Instructor manual 

ในการเข้าเรียนในหลักสูตร นักเรียนจะต้อง:

 • มีอายุอย่างน้อย18ปี
 • มีวุฒิบัตร PADI Advanced Open Water Diver หรือเทียบเท่า
 • มีวุฒิบัตร PADI Rescue Diver หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรม Emergency First Response Primary and Secondary Care หรือเทียบเท่าในระยะเวลาไม่เกิน24 เดือน.
 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย20 ไดฟ์ (ไม่น้อยกว่า60ไดฟ์เพื่อจบหลักสูตร)
 • ผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ไม่เกินระยะเวลา12เดือน (ใช้แบบฟอร์ม Medical Statement (PDF) )

หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องเช่น

 • หลักสูตรนักดำน้ำสมัครเล่นระดับ Master Scuba Diver โดยการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Specialty Diver 5 วิชา
 • หลักสูตรระดับอาชีพ Assistant Instructor
 • หลักสูตรเพื่อการเป็นครูสอนดำน้ำ Instructor Development Course (IDC)

* ค่าเรียน 28,000 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, การฝึกในสระและในทะเล, ค่าเช่าแท้งค์สำหรับการฝึกในสระและในทะเล, ค่าเรือในการฝึกภาคทะเล (ราคานี้ไม่รวม Dive Master crew-pak , ค่าอุปกรณ์, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง และค่า Divemaster Application Fee และประกันอุบัติเหตุ)

ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรดำน้ำ PADI DIVEMASTER

ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI DIVEMASTER