หลักสูตร PADI Assistant Instructor


หลักสูตรPADI Assistant Instructor เป็นหลักสูตรในโปรแกรมพัฒนาครูสอน (Instructor Development) ของ PADI เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ-ความรู้เพิ่มเติมสำหรับ PADI Divemaster (หรือเทียบเท่าจากองค์กร-สถาบันดำน้ำอื่นๆ) โดยจะเน้นหนักในเรื่องของทักษะการสอน ผู้สมัครเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการและการกำกับกิจกรรมการเรียนการสอนดำ น้ำ, พัฒนาทักษะในการสอน

นอกเหนือจากทักษะในการสอนที่มีเพิ่มขึ้นแล้ว หลักสูตรนี้ยังจะให้นักเรียนได้มีความคุ้นเคยกับระบบการเรียน-การสอนของ PADI การเป็นผู้ช่วยครูสอนยังจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์การสอน ก่อนที่จะไปเป็นครูสอนด้วยตนเองในอนาคต หลักสูตร PADI Assistant Instructor course จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร PADI Instructor Development Course (IDC)

ผู้สมัครเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการและการกำกับกิจกรรมการเรียนการ สอนดำน้ำ เน้นหนักไปที่เรื่องการพัฒนาทักษะในการสอนในภาคต่างๆดังนี้ :

 • การนำเสนอการสอนในห้องเรียน – Knowledge development presentations
 • การนำเสนอการสอนในภาคแหล่งน้ำจำกัด – Confined water presentations
 • การนำเสนอการสอนในภาคแหล่งดำน้ำเปิด – Open water presentations


หลักสูตร PADI Assistant Instructor Courseมีสามส่วนคืิอ:

1: การฟังการบรรยายเรื่องของการนำเสนอการสอน

 • Course Orientation
 • Developing Knowledge Development Presentations
 • Teaching in Confined Water
 • Conducting Open Water Training Presentations

2: การศึกษาภาคห้องเรียนในเรื่องต่างๆ

 • Learning Instruction and the PADI System
 • General Standard & Procedure
 • Risk Management
 • Start Diving
 • Marketing Diving
 • Teaching PADI Specialty Course
 • (Business of Diving)
 • (Keep Diving)
 • (How to Teach the Recreational Dive Planner-RDP)

3: การฝึกภาคทะเล-การสอบและการประเมินความสามารถ

 • Knowledge Development Presentations
 • Skill Demonstration Workshop
 • Confined Water Teaching Presentations
 • Open Water Teaching Presentations
 • Discover Scuba Diving Workshop
 • PADI Systems, Standards and Procedures Exam
 • Dive Rescue Skills Assessment

เมื่อจบหลักสูตรไปแล้ว PADI Assistant Instructor สามารถที่จะ:

 • สอนในห้องเรียนภายใต้การกำกับของครูสอนดำน้ำ
 • สอนทักษะต่างๆในสระน้ำภายใต้การกำกับของครูสอน
 • ประเมินทักษะภาคผิวน้ำในหลักสูตรโอเพ่นวอเตอร์ไดเวอร์
 • สอน-ออกวุฒิบัตรหลักสูตร PADI Peak Performance Buoyancy Specialty Divers
 • สอน-ออกวุฒิบัตรหลักสูตร Project AWARE Specialty courses
 • สอน-ออกวุฒิบัตรหลักสูตร AWARE Coral Reef Conservation specialty course
 • สอนโปรแกรม PADI Discover Scuba Diving experiences ในสระน้ำหรือแหล่งน้ำตื้น
 • สอน PADI Seal Team AquaMissions
 • สอนหลักสูตร PADI Digital Underwater Photographer specialty courses (หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร PADI Digital Underwater Photographer Specialty Instructor )
 • สอนหลักสูตร PADI Emergency Oxygen Provider specialty courses (หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร PADI Emergency Oxygen Provider Specialty Instructor )

ในการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้อง

 • มีวุฒิบัตร PADI Divemaster หรือเทียบเท่า
 • อายุอย่างน้อย 18 ปี
 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 60 ซึ่งต้องมีการดำน้ำแบบ night, deep, และ navigation
 • ต้องมีวุฒิบัตรตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ผ่านการอบรม CPR/First Aid ภายในเวลาไม่เกิน 24 เดือน
 • ผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์เป็นเวลาไม่เกิน12เดือน

* ค่าเรียน 15,000 บาท ราคานี้รวม ค่าเรียนในห้อง, การฝึกในสระและในทะเล, ค่าเช่าแท้งค์สำหรับการฝึกในสระและในทะเล, ค่าเรือในการฝึกภาคทะเล (ราคานี้ไม่รวม , ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง และค่า A.I. Application Fee และประกันอุบัติเหตุ)

ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรดำน้ำ PADI Assistant Instructor 

ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI Assistant Instructor