หลักสูตรดำน้ำ PADI Advanced Open Water Diver

-------------------
Promotion !  สมัครเรียน 2 คน ขึ้นไปรับส่วนลด 10% 
--------------------


หลักสูตรดำน้ำเพื่อเพิ่มประสบการณ์การดำน้ำ Advanced Open Water Diver PADI เรียนสนุกเข้าใจง่าย ใช้เวลา 2 วัน 

--------------------

เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การดำน้ำให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มทักษะในการดำน้ำหลายรูปแบบเพื่อให้มีความปลอดภัยในการดำน้ำและมีทักษะที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้มีประสบการณ์ดำน้ำใหม่ๆ ภายใต้การแนะนำของครูผู้สอน ระหว่างการฝึกดำน้ำผู้เรียนจะได้ฝึกพร้อมดำน้ำท่องเที่ยวเพื่อความสนุกในการฝึก

นักเรียนจะได้ฝึกดำน้ำ5ไดฟ์ โดย 2 Adventure Dive ผู้เรียนจะได้ฝึก Underwater navigation dive และ Deep dive ส่วนอีก 3 Adventure Dive ครูผู้สอนจะเลือกให้เหมาะกับการฝึกในสถานที่ฝึกและอุปกรณ์การฝึก


คุณสมบัติผู้เรียน
1.ไม่เป็นโรคประจำตัว โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคติดเชื้อใดๆ
2.สุขภาพและสภาพร่างกายปกติ / สุขภาพทางจิตใจปกติ / ไม่มีความกลัวน้ำลึก
3.มีวุฒิบัตร PADI Open Water Diver หรือเทียบเท่า โดยแสดงบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ

กรณีมีปัญหาสุขภาพร่างกายก่อนการฝึก เช่น สุขภาพไม่ดี  โรคประจำตัว เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือการผ่าตัดใดๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์และนำมาแสดงต่อ PADI Instructor ก่อนเข้าร่วมฝึก
ผู้ที่มีอาการของโรคที่ไม่แนะนำให้เข้าร่วมการทำกิจกรรมดำน้ำ  โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันสูง  โรคปอด โรคไซนัสอักเสบ

ในการได้รับวุฒิบัตรนักเรียนจะต้องผ่านการฝึกการดำน้ำในทะเลทั้งสิ้น 5 Adventure Dive


เมื่อ ใดก็ตามที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรขนาดบัตรเครดิต หรือบัตร Online จาก PADI Application เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมดำน้ำมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-เช่าอุปกรณ์ดำน้ำสคูบ้า หรือซื้อทริปดำน้ำต่างๆ ทั่วโลก ผู้เรียนจะต้องแสดงบัตรดำน้ำนี้เสมอ
 

สถานที่เรียน แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ใช้เวลาเรียนต่อเนื่อง 2 วัน 

 No รายการที่รวมระหว่างการฝึก ฝึกปฏิบัติทะเล
1  Digital Manual PADI Advanced Open Water Diver
 ✓
2  เรียนทฤษฎีบนเรือวันปฏิบัติในทะเล
3  แบบทดสอบทบทวนความรู้การดำน้ำ
4  อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ใช้ระหว่างการฝึก  ✓ 2 Day
 5 Dive Computer ใช้ระหว่างการฝึก
6  อาหารกลางวันบนเรือ  ✓
7 จำนวน Dive ฝึกในทะเล ใช้เวลา 2 วัน
 ✓ 5 Dive
8  สมุดบันทึกการดำน้ำ
9  Certificate Card PADI Advanced Open Water Diver เมื่อผ่าน
10 Free T-Shirt souvenir Dive Center 1 ตัว
11 ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว 

12 Adventure Nitrox Tank 32% 1 Diveะกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว

- การลงทะเบียน ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลในใบสมัครด้านล่างของหน้าเวปนี้

- การชำระค่าเรียน  = 5,000 บาท (ชำระเงินส่วนนี้ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย)

- การชำระเงินค่าฝึกปฏิบัติในทะเล 7,900 บาท (ชำระทั้งหมดก่อนการฝึก 15 วัน)

รวมชำระเงินทั้งสองส่วน = 12,900 บาท

**กรุณาเดินทางตามกำหนดการเวลาและสถานที่ ตามที่นัดหมาย**

ใบสมัครออนไลน์ หลักสูตรดำน้ำ PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER