South Andaman

South Andaman Thailand
( Phi Phi / Hin Muang - Hin Dang / Koh Ha Yai / Koh Lipe / Koh Ardang / Tarutao Island)


ช่วงเวลาที่แนะนำในการดำน้ำทริปอันดามันใต้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม
หมู่เกาะห้า อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อยู่ห่างจากเกาะลันตาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 20 กิโลเมตร ระดับความลึก มีหลายระดับ จุดที่ลึกที่สุด มีระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร ซึงเราจะดำน้ำกันไม่เกินความลึก 30 เมตร กระแสน้ำในบริเวณนี้ค่อนข้างนิ่ง และ ใสมาก ระดับการมองเห็น วิสัยทัศน์ใต้น้ำ 25 เมตร หรือมากกว่า จุดเด่นของการดำน้ำ บริเวณหมู่เกาะห้า นั่นก็คือ คูหาถ้ำใต้น้ำ ที่ใหญ่ที่สุด ที่ตั้งอยู่บริเวณเกาะห้าใหญ่ถ้ำใต้น้ำที่เกาะห้าใหญ่นี้เป็นถ้ำที่เราสามารถดำเข้าไปได้โดยไม่ต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง มีทางเข้าและออกทางเดียวมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย ทัศนียภาพภาพในถ้ำ ใต้น้ำ นักดำน้ำจะได้ชมความงดงามของหินย้อย บริเวณ ผนังถ้ำ รวมถึงความงดงามของปากถ้ำยามแสงแดดสาดส่องจาก ผิวน้ำเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่น่าอัศจรรย์ นอกจากนี้จุดดำน้ำรอบๆบริเวณหมู่ เกาะยังมีความหลากหลาย ของปะการัง หลากชนิด หลากสีสัน ฝูงปลาประการังขนาดเล็ก และ ปลาขนาดใหญ่ อย่าง ปลากระเบนราหู และ ฉลามวาฬ
หินม่วง-หินแดง อีกหนึ่งแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีลักษณะเป็นภูเขาใต้น้ำ 2 ลูก ยอดหินม่วงจมอยู่ใต้น้ำ ยอดหินแดงปรากฏ ปริ่มน้ำ ยอดทั้งสองห่างกันประมาณ 500 เมตร และเป็นแหล่งดำน้ำลึกที่ติดอันดับความสวยงามสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
เกาะรอก อุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะรอก ราชินีแห่งอันดามัน ด้วยธรรมชาติทั้งป่าเขาบนเกาะและธรรมชาติใต้ท้องทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก มีหาดทรายขาวสะอาดโดดเด่น น้ำทะเลเป็นสีฟ้าใส ปะการังใต้น้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์จนเทียบเท่าสิมิลันเมื่อครั้งอดีต


No
Route
 Departure
PHK
 Diving Date  Return
BKK
Dive 
Air
port
Available Boat

Price
( Bath )
1 Phi Phi-Koh Ha-Koh Rok
2 Phi Phi-Koh Ha-Koh Rok
**Free ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว ดำน้ำ SCUBA on Trip

Departure = วันเดินทางมาลงเรือ แนะนำจองเที่ยวบินถึง จ.ภูเก็ต ช่วง 17.00.- 19.00 จะมีรถตู้ของทางเรือบริการรับส่งตามเวลา Flight ที่แนะนำ
Return = วันเรือเดินทางกลับบ้าน แนะนำจองเที่ยวบินกลับจาก จ.ภูเก็ต ตั้งแต่ 12.00 เป็นต้นไป

ราคานี้รวม ค่าเรือ ค่าดำน้ำ ค่าอาหาร ห้องพักติดแอร์บนเรือห้องละ 2ท่าน /ค่ารถรับสนามบินไปท่าเรือและส่งที่พัก/Dive leader Local
ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับจากบ้าน-ภูเก็ต ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำ 2,000 บาทต่อทริป / ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน / ไม่รวมค่าถังอากาศ Nitrox


คุณสมบัตินักดำน้ำ จะต้องแสดงบัตรดำน้ำระดับ Advanced Open Water Diver หรือระดับบัตร Level ที่สูงกว่า

สถานที่ดำน้ำและจำนวน Dive อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย (กรณีฉุกเฉิน มีการเปลี่ยนแปลง Dive Site  จะไม่สามารถขอยกเลิกทริปหรือคืนเงินได้ หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำน้ำได้จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของการเดินทาง-อาหาร-ที่พัก หรือค่าเสียเวลาใดๆ)

* การจองทริป
-
ชำระเงิน 50% ของราคาทริป เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 45 วัน
- ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- การชำระเงิน ส่วนที่เหลือ กรณีมัดจำมาแล้ว ให้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 45 วัน
* Foreign passport Charge 20% ของราคาทริป
* ติดต่อตรง ได้ทั้ง Line id : (sainamtalay)
* ในการจองทริปทุกทริป กรุณาโทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการจองตั๋วเดินทาง ที่เบอร์โทร 094-7878-555

การยกเลิกทริป (ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายทริปได้)
- ยกเลิกทุกกรณี ก่อน 60 วัน  ไม่คืนเงินมัดจำ ใช้เป็นค่ามัดจำจองกับทางเรือ
- ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 

**กรณี Flight บินล่าช้าหรือยกเลิก หรือการเดินทางถึงที่นัดหมายล่าช้าจากเวลานัดหมายไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ผู้ร่วมทริปจะต้องชำระเพิ่มเอง และอาจทำให้กำหนดการดำน้ำเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องสละสิทธิ์ยกเลิกทริปตามความเหมาะสม

ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ


สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนขับเรือและผู้จัดการเรือเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลง Dive Site เพื่อความปลอดภัย จะไม่สามารถขอยกเลิกทริปหรือคืนเงินได้ หรือกรณีมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำน้ำได้จากสภาพอากาศหรือระบบเครื่องเรือ จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของการเดินทาง-อาหาร-ที่พัก หรือค่าเสียเวลาได้)

กำหนดการ การเดินทาง
- วันที่หนึ่ง เดินทางมาลงเรือ กรุณาจองเที่ยวบินที่มาถึง ภูเก็ต ช่วงเวลาถึง 17.00-19.00 น. โดยมีรถตู้รับจากสนามบินฟรี
- วันที่สอง ดำน้ำ จำนวน 4 Dive รวม Night Dive
- วันที่สาม ดำน้ำ จำนวน 4 Dive
- วันที่สี่ ดำน้ำ จำนวน 4 Dive
- วันที่ห้า ดำน้ำ จำนวน 3 Dive
- วันที่หก Check out จากเรือเวลา 08.30 น. โดยมีรถตู้ส่งสนามบินฟรี
สำหรับการเดินทางโดยสายการบินกลับ กทม กรุณาเลือกเที่ยวบิน ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น.
การโดยสารเครื่องบินต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 18 ช.ม.ก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยนับเวลาหลังจากดำน้ำเสร็จไดฟ์สุดท้าย

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

Customer Trip Booking Form