ดำน้ำแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  1 Day trip (2 Diving) สามารถ ดำได้ตลอดทั้งปี ทริปดำน้ำปกติจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะนักดำน้ำมักจะใช้เวลาวันหยุดช่วงสั้นและการเดินทาง ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 ชม.จาก กทม เราก็ได้สัมผัสโลกใต้ทะเลที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ที่หาดูยาก

สัตหีบมีจุดสำหรับดำน้ำลึก และดำน้ำตื้นมากมาย การดำน้ำลึกบริเวณแสมสาร  ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะฉางเกลือ เกาะจาน เกาะจวง เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง แหลมญี่ปุ่น เรือจมสุทธาทิพย์ หินใหญ่ หินสันฉลามเป็นต้น

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนขับเรือและผู้จัดการเรือเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลง Dive Site เพื่อความปลอดภัย จะไม่สามารถขอยกเลิกทริปหรือคืนเงินได้ หรือกรณีมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำน้ำได้จากสภาพอากาศหรือระบบเครื่องเรือ จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของการเดินทาง-อาหาร-ที่พัก หรือค่าเสียเวลาได้)

Hardeep 
การดำน้ำที่เรือสุทธาทิพย์ สำหรับนักดำน้ำทุกคน เราจะสามารถสัมผัส กับความสวยงามของตัวเรือสมัยสงคราโลกครั้งที่ 2 ที่มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ในบริเวณ เช่น ทากทะเล เต่า กระเบน และปลาสาก และปลาอื่นๆ

นักดำน้ำ ที่จะดำเรือ Suddhadip Wreck ควรเป็นนักดำน้ำในระดับ Certified Advanced Open Water Diver และควรมีประสบการณ์   

* การจอง ชำระเต็ม ในวันจอง 2,500 บาท
- ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ วันละ 500 บาท ค่าเดินทางไปกลับแสมสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น 
- ราคานี้รวม ถังอากาศสำหรับดำน้ำ 2 Dive เข็มขัดและตะกั่ว อาหารกลางวันบนเรือ ประกันภัยการเดินทางทางเรือ รวมประกันอุบัติเหตุ
* ในการจองทริปทุกทริป ให้โทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการวางแผนการเดินทาง
* กรณีผู้สมัครร่วมทริปได้ชำระเงินแล้ว และยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง ทางร้านไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้นอกจากเจ้าของสิทธิ์โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และเสียค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ 500 บาท


กำหนดการ ทริปมีบริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น 
เวลา 08.30 พบกันที่ท่าเรือ วราสินธ์
แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เวลา 09.30 - 16.00 ดำน้ำทั้งหมด 2 Dive กรณีดำน้ำเพิ่มอีก 1 Dive Extra Dive ชำระเพิ่ม 400 บาท
สำหรับ Nitrox Tank ใบละ 400 บาท / 1 Dive กรุณาแจ้งจองถังล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และ Diver จะต้องมี Certified Enriched Air Nitrox
การเดินทางกลับด้วยเครื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำในDiveสุดท้ายจะต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นเครื่องบิน 18 ชั่วโมง

**กรณี การเดินทางถึงที่นัดหมายล่าช้าจากเวลานัดหมายไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ ผู้ร่วมทริปจะต้องสละสิทธิ์หรือยกเลิกทริปตามความเหมาะสม

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

Customer Trip Booking Form