North Andaman

ทริปดำน้ำทะเลอันดามันเหนือ North Andaman
                 อุทยานเปิดให้ท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

สิมิลัน" เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า เก้าหรือหมู่เกาะเก้า ทั้งนี้ หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงลำดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะติดกัน) เกาะปายู เกาะหัวกระโหลก ( เกาะบอน) เกาะสิมิลัน และเกาะบางู มีที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ที่เกาะเมี่ยง หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ของท้องทะเล สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก มีปะการังที่มีสีสันสวยงามหลายชนิด ปลาหลากสีสันและหายาก เช่น ปลากระเบนราหู ปลาฉลามวาฬ สัตว์ทะเลสวยงามมากมายหลายสายพันธุ์


Similan Islands Thailand


No
Route
April 2016
 Departure
Date
 Diving Date  Return
Date
Dive
Airport Available
ฺBoat Price
( Bath )
1
 Similan-Tachai-Richelieu
2  Similan-Tachai-Richelieu
เครื่องหมาย  เป็นทริปที่ไม่รวมห้องพักในคืนสุดท้าย เพื่อรอเดินทางขึ้นเครื่องกลับ
เครื่องหมาย  เป็นทริปที่รวมห้องพักบนเรือในคืนสุดท้าย เพื่อรอเดินทางขึ้นเครื่องกลับ

**Free ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว ดำน้ำ SCUBA on Trip

Departure = วันเดินทางมาลงเรือ แนะนำจองเที่ยวบินถึง จ.ภูเก็ต (ช่วง 16.00 น.- 19.30 น.)
โดยจะมีรถตู้ของทางเรือบริการรับส่งตามเวลา Flight ที่แนะนำ
Return = วันเรือเดินทางกลับ (Check Out จากเรือเวลา 08.30 น.) การเดินทางโดยเครื่องบินแนะนำจองเที่ยวบินจาก จ.ภูเก็ต 12.00 น. เป็นต้นไป

ราคานี้รวม รถรับส่งสนามบินไปท่าเรือ / Dive leader / 
รวมค่าประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำ Scuba 
ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับจากบ้าน-ภูเก็ต / ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำชุดเช่า 2,000 บาทต่อทริป / ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมอุทยาน ต่างชาติ 1,800 บาท / ไม่รวมค่าถังอากาศNitrox 
* การจองทริป
-
ชำระเงิน 50% ของราคาทริป เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 45 วัน
- ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- การชำระเงิน ส่วนที่เหลือ กรณีมัดจำมาแล้ว ให้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 45 วัน
* ชาวต่างชาติ Charge 20% ของราคาทริป
* ติดต่อตรง ได้ทั้ง Line id : (sainamtalay)
* ในการจองทริปทุกทริป กรุณาโทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการจองตั๋วเดินทาง ที่เบอร์โทร 094-7878-555  

* การยกเลิกทริปกรณีได้ชำระตามเงื่อนไขมาแล้ว (ไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายทริปได้)
- ยกเลิกก่อน 60 วัน  = หัก 30% ของราคาทริป
- ยกเลิกก่อน 45 วัน  = หัก 50% ของราคาทริป

- ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้


**กรณี Flight บินล่าช้าหรือยกเลิก หรือการเดินทางถึงที่นัดหมายล่าช้าจากเวลานัดหมายไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ผู้ร่วมทริปจะต้องชำระเพิ่มเอง และอาจทำให้กำหนดการดำน้ำเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องสละสิทธิ์ยกเลิกทริปตามความเหมาะสม

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนขับเรือและผู้จัดการเรือเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลง Dive Site เพื่อความปลอดภัย จะไม่สามารถขอยกเลิกทริปหรือคืนเงินได้ หรือกรณีมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำน้ำได้จากสภาพอากาศหรือระบบเครื่องเรือ จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของการเดินทาง-อาหาร-ที่พัก หรือค่าเสียเวลาได้)

กำหนดการ การเดินทาง
- วันที่หนึ่ง เดินทางมาลงเรือ กรุณาจองเที่ยวบินที่มาถึง ภูเก็ต ช่วงเวลาถึง 16.00-19.00 น. โดยมีรถตู้รับจากสนามบินฟรี
- วันที่สอง ดำน้ำ จำนวน 4 Dive รวม Night Dive เกาะ4 เกาะ5 เกาะ6 อุทยานสิมิลัน
- วันที่สาม ดำน้ำ จำนวน 4 Dive เกาะ9 เกาะบอน เกาะตาชัย
- วันที่สี่ ดำน้ำ จำนวน 4 Dive กองหินริเชลิว อุทยานสุรินทร์ / เกาะตาชัย เกาะบอน อุทยานสิมิลัน
- วันที่ห้า ดำน้ำ จำนวน 2-3 Dive / เรือเดินทางกลับท่าเรือ ( Check out สำหรับทริปที่มีเครื่องหมาย  นำหน้า)
- วันที่หก Check out จากเรือเวลา 08.30 น. โดยมีรถตู้ส่งสนามบินฟรี
สำหรับการเดินทางโดยสายการบินกลับ กทม กรุณาเลือกเที่ยวบิน ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น.
การโดยสารเครื่องบินต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 18 ช.ม.ก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยนับเวลาหลังจากดำน้ำเสร็จไดฟ์สุดท้าย

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

Customer Trip Booking Form