ทริปดำน้ำทะเลอันดามันเหนือ North Andaman
อุทยานเปิดให้ท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

สิมิลัน" ภาษามาลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงจากเหนือมาใต้ รวมถึง เกาะบอน เกาะเตาชัย หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ของท้องทะเล สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก มีปะการังที่มีสีสันสวยงาม ปลาหลากสีสันและหายาก ปลากระเบนราหู ปลาฉลามวาฬ สัตว์ทะเลสวยงามหลายสายพันธุ์

Similan Islands Thailand

TRIP 2021
No
Route
April 2016
 Departure
Date
 Diving Date  Return
Date
Dive
Airport Available
ฺBoat Price
( Bath )
1 Similan-Tachai-Richelieu 24 Feb 2021 25 - 28 Feb 21 1 Mar 2021 15 Phuket 8  MV Mariner 19,800
2 Similan-Tachai-Richelieu2 Apr 20213 - 6 Apr 217 Apr 2021   15   Phuket4Tapana 1    26,750 Departure = วันเดินทางมาลงเรือ แนะนำจองเที่ยวบินถึง จ.ภูเก็ต (ช่วง 16.00 น.- 18.00 น.) 
โดยจะมีรถตู้ของทางเรือบริการรับส่งตามเวลา Flight ที่แนะนำ
Return = วันเรือเดินทางกลับ (Check Out จากเรือเวลา 08.30 น.) การเดินทางโดยเครื่องบินแนะนำจองเที่ยวบินจาก จ.ภูเก็ต 12.00 น. เป็นต้นไป

ราคานี้รวม รถรับส่งสนามบินไปท่าเรือ / Dive leader / 
รวมค่าประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับจากบ้าน-ภูเก็ต / ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำชุดเช่า 2,000 บาทต่อทริป / ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมอุทยาน ต่างชาติ 1,800 บาท /  (ทริป 4 วัน ) 
* การจองทริป
-
ชำระเงิน 50% ของราคาทริป เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 45 วัน
- ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- การชำระเงิน ส่วนที่เหลือ กรณีมัดจำมาแล้ว ให้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 45 วัน
* ติดต่อตรง ได้ที่ Line id : (sainamtalay)
* ในการจองทริปทุกทริป กรุณาโทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการจองตั๋วเดินทาง ที่เบอร์โทร 094-7878-555  

* การยกเลิกทริปกรณีได้ชำระตามเงื่อนไขมาแล้ว (ไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายทริปได้)
- ยกเลิกก่อน 60 วัน  = หัก 30% ของราคาทริป
- ยกเลิกก่อน 45 วัน  = หัก 50% ของราคาทริป

- ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้


**กรณี Flight บินล่าช้าหรือยกเลิก หรือการเดินทางถึงที่นัดหมายล่าช้าจากเวลานัดหมายไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ผู้ร่วมทริปจะต้องชำระเพิ่มเอง และอาจทำให้กำหนดการดำน้ำเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องสละสิทธิ์ยกเลิกทริปตามความเหมาะสม

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัย(กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลง Dive Site เพื่อความปลอดภัย จะไม่สามารถขอยกเลิกทริปหรือคืนเงินได้ หรือกรณีมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำน้ำได้จากสภาพอากาศ

กำหนดการ การเดินทาง (Trip 4 วัน 15 Dive และ Trip 5 วัน 19 Dive)
- วันที่หนึ่ง เดินทางมาลงเรือ กรุณาจองเที่ยวบินที่มาถึง ภูเก็ต ช่วงเวลาถึง 16.00-18.00 น. โดยมีรถตู้รับจากสนามบิน 8-9 คนต่อคัน
- วันที่สอง ดำน้ำ จำนวน 4 Dive รวม Night Dive อุทยานเกาะสิมิลัน
- วันที่สาม ดำน้ำ จำนวน 4 Dive เกาะ9 เกาะบอน เกาะตาชัย
- วันที่สี่ ดำน้ำ จำนวน 4 Dive  กองหินริเชลิว เกาะตาชัย เกาะบอน
- วันที่ห้า ดำน้ำวันสุดท้าย จำนวน 3 Dive / เรือเดินทางกลับท่าเรือ 
- วันที่หก Check out จากเรือเวลา 08.30 น. พร้อมกันโดยมีรถตู้ส่งสนามบินฟรี 8-9 คนต่อคัน 
สำหรับการเดินทางโดยสายการบินกลับ กทม กรุณาเลือกเที่ยวบิน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
การโดยสารเครื่องบินต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 18 ช.ม.ก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยนับเวลาหลังจากดำน้ำเสร็จไดฟ์สุดท้าย

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ