LOSIN


โลซิน ถือเป็นเกาะสุดท้ายก่อนสุดเขตน่านน้ำของไทย ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์มากมาย ห่างจากหาดสุกรีในเขตอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประมาณ 72 กิโลเมตร บริเวณรอบ ๆ โลซิน มีแนวปะการังที่กินพื้นที่กว้างราวๆ 1 กิโลเมตร มีทั้งปะการังเขากวาง ปะการังโขด ฟองน้ำครก ปะการังโต๊ะ ฯลฯ  อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชใต้น้ำและฝูงปลานานาชนิดอาศัยอยู่ และลึกลงไปใต้ท้องทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิดมากมาย สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นจุดดึงดูดความน่าสนใจของนักดำน้ำที่มาเยือนกองหินโลซิน ด้วยสภาพกองหินที่อยู่กลางทะเลทำให้ทัศนะวิสัยใต้น้ำใสมาก และมีโอกาสพบเจอ กระเบนราหู ปลานกแก้วหัวโหนก ปลาโรนัน ปลากระเบนนก ปลาฉลามวาฬ และปลาอื่นๆอีกมากมาย
ตารางทริป โลซิน  2021
 No
Route
 Departure
BKK
To Hatyai
 Diving Date  Return
BKK
Diving Day
Air
port
Available เรือ
Tapana 1
เรือ
Tapana 2
Catamaran
1
Losin-Songkhla
6 Aug 21
7-9 Aug 21 10 Aug 21 3
Hatyai -
29,000
2
Losin-Songkhla 23 Sep 21 24-26 Sep 21 27 Sep 21 3 Hatyai - 22,000

กำหนดการ
Departure วันที่ 1 ออกเดินทางจาก กทม-หาดใหญ่ โดยเลือกเที่ยวบินถึงสนามหาดใหญ่ ช่วงเวลา 15.00 - ไม่เกิน 18.00 น.
มีรถตู้รับจากสนามบินส่งท่าเรือที่สงขลา ออกจากสนามบิน 18.00 และ เรือออกจากท่าเรือ สงขลา เวลา 20.00 น.
วันที่ 2 ดำน้ำ 4 Dive กองหินโลซิน
วันที่ 3 ดำน้ำ 4 Dive กองหินโลซิน
วันที่ 4 ดำน้ำ 2-3 Dive กองหินโลซิน และเรือเดินทางกลับสงขลา
Return วันที่ 5 เช็คเอาท์จากเรือเวลา 09.00 น.
เวลาที่แนะนำจองเที่ยวบินออกจากสนามบินหาดใหญ่ 12.00น. เป็นต้นไป

คุณสมบัตินักดำน้ำ จะต้องแสดงบัตรดำน้ำระดับ Advanced Open Water Diver หรือระดับบัตร Level ที่สูงกว่า

สถานที่ดำน้ำและจำนวน Dive อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัย

การเดินทางกลับด้วยเครื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำใน Dive สุดท้ายจะต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นเครื่องบิน 18 ชั่วโมง

ราคาห้องพักบนเรือ
มัดจำจองทริป 50% ของราคาทริป ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ก่อนวันเดินทาง
เรือฐาปนา Catamaran , ห้อง Side Sea= 28,900 บ.,
เรือฐาปนา 1 ราคาทริปดำน้ำ 22,000 บาท , ห้อง VIP = 25,700 บ.
*ราคาต่อ 1 ท่าน พักห้องละ 2 คน

รวมดำน้ำ 3 วัน 11 Dive รวม Night Dive
ราคานี้ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ค่าเดินทางไปกลับจากบ้าน
ในทริปมี Dive Leader (DiveMaster, Instructor ดูแลตลอดทริป) ฟรีเสื้อยืดที่ระลึก

การจองกรุณาโทรสอบถามที่ว่างในแต่ละทริป ก่อนการซื้อตั๋วเครื่องบิน โทร 094 7878 555
อุปกรณ์ดำน้ำเช่าตลอดทริป 1500 บาท (ไม่รวม Dive Comและไฟฉาย)
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ สายน้ำทะเล ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ธ.กสิกรไทย เลขที่ 720-2-82103-7
Line ID : sainamtalay

* การชำระเงิน
มัดจำจองทริป 50% ของราคาทริป 
- ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- การชำระเงิน ส่วนที่เหลือ กรณีมัดจำมาแล้ว ให้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 45 วัน
* ในการจองทริปทุกทริป กรุณาโทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการจองตั๋วเดินทาง ที่เบอร์โทร 094-7878-555

* การยกเลิกทริป (ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายทริปได้)
-
เมื่อทำการจองแล้วจะไม่สามารถขอคืนมัดจำได้
- ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่สามารถโอนสิทธิ์หรือขายต่อให้ผู้อื่นได้


ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ