Koh Tao - Chumphon

ทริปดำน้ำเกาะเต่า ฝั่งทะเลอ่าวไทย
ช่วงเวลาที่แนะนำ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน


จุดดำน้ำ  กองหินชุมพรเป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ ห่างจากเกาะเต่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย เนื่องจากตั้งอยู่ค่อนข้างจะห่างไกลจากชายฝั่ง ทำให้สภาพน้ำค่อนข้างใส จึงกลายเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่มีความหลากหลายมีความลึกสูงสุดประมาณ 30-40 เมตร เหมาะกับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ มีดอกไม้ทะเล ปะการังดำ ปลาหูช้าง ปลาสาก ปลาเก๋าดอกหมาก ขนาดยักษ์และยังเป็นจุดดำน้ำดูฉลามที่ดีที่สุดเแห่งหนึ่งในอ่าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลามวาฬ และยังมีจุดดำน้ำรอบๆเกาะเต่าอีกมากมาย เช่น กองหินขาว, เกาะฉลาม, กองตุ้งกู, อ่าวหินวง, หินใบ, หินแพ, เกาะง่ามใหญ่, เกาะง่ามน้อย, หินหลักง่าม, เรือรบสัตกูด และเรือปราบ

ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ

ตารางทริปดำน้ำ ชุมพร - เกาะเต่า
 No
Route
 Departure  Diving Date  Return Diving Day
Port
ฺBoat
Price
( Bath )
1
Koh Tao-Chumporn
3 Chumporn

2
Koh Tao-Chumporn 3 Chumporn

3
Koh Tao-Chumporn
3
Chumporn


Departure = วันเดินทางมาลงเรือ การเดินทาง ควรถึงเรือไม่เกิน 23.00 น. สามารถขับรถยนต์ไปจอดที่ท่าเรือ ท่ายาง จ.ชุมพร ซึ่งเรือฐาปนาจะจอดที่ท่านี้ หรือ โดยสารเครื่องบิน นกแอร์ ลงที่สนามบิน จ.ชุมพร กรุณาตรวจสอบเที่ยวบิน Nok Air
Return = วันเดินทางออกจากเรือ ผู้ที่โดยสารโดยเครื่องบิน แนะนำจองเที่ยวบินกลับจาก จ.ชุมพร ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป โดยเช็คตารางบินจาก Nok Air / Air Asia
การเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์สามารถเดินทางกลับได้ทันทีหลังจากเรือเทียบท่าประมาณ 18.00 น.ในวันสุดท้ายของการดำน้ำ

ราคานี้รวม
ค่าเรือ ค่าดำน้ำ ค่าอาหาร
ประกันอุบัติเหตุทั่วไประหว่างพักอาศัยเดินทางอยู่บนเรือ
ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับจากบ้าน-ท่าเรือท่ายาง จ.ชุมพร ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำ 1,500 บาทต่อทริป ไม่รวมค่าถังอากาศ Nitrox
ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำ
กรณีเดินทางกลับโดยเครื่องบิน สามารถนอนพักที่เรือได้อีก 1 คืนโดยจะมีค่าใช้จ่าย Over Night คนละ 500 บาท / ไม่รวมค่ารถรับส่งสนามบินคนละ 300 บาท ชำระที่คนขับรถ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
* การจองทริป
-
ชำระเงิน 50% ของราคาทริป เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 45 วัน
-
ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- การชำระเงิน ส่วนที่เหลือ กรณีมัดจำมาแล้ว ให้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 45 วัน
* บัญชีโอนเงิน ชื่อ สายน้ำทะเล ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 720-2-82103-7 โทร 094-7878-555


* ในการจองทริปทุกทริป กรุณาโทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการจองตั๋วเดินทาง ที่เบอร์โทร 094-7878-555

* การยกเลิกทริป (ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายทริปได้)
- ยกเลิกก่อน 60 วัน  = หัก 30% ของราคาทริป
- ยกเลิกก่อน 45 วัน  = หัก 50% ของราคาทริป
- ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์หรือขายต่อให้ผู้อื่นได้


**กรณี Flight บินล่าช้าหรือยกเลิก หรือการเดินทางถึงที่นัดหมายล่าช้าจากเวลานัดหมายไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ผู้ร่วมทริปจะต้องชำระเพิ่ม เอง และอาจทำให้กำหนดการดำน้ำเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องสละสิทธิ์ยกเลิกทริปตาม ความเหมาะสม

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนขับเรือและผู้จัดการเรือเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลง Dive Site เพื่อความปลอดภัย จะไม่สามารถขอยกเลิกทริปหรือคืนเงินได้ หรือกรณีมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำน้ำได้จากสภาพอากาศหรือระบบเครื่องเรือ จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของการเดินทาง-อาหาร-ที่พัก หรือค่าเสียเวลาได้)

กำหนดการ การเดินทาง
- วันที่หนึ่ง เดินทางมาลงเรือ กรุณาถึงที่หมายท่าเรือท่ายาง พิกัด 10.451920, 99.214112 เวลาไม่เกิน 22.00 น.
- วันที่สอง ดำน้ำ จำนวน 4 Dive รวม Night Dive เกาะเต่า กองชุมพร กองตุ้งกู อ่าวลึก
- วันที่สาม ดำน้ำ จำนวน 4 Dive หินใบ กองตุ้งกู เกาะหลักง่าม
- วันที่สี่ ดำน้ำ จำนวน 3 Dive หินแพ เรือปราบ เกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม เข้าฝั่งเทียบท่าเวลา 18.00 น. (สามารถพักบนเรือได้อีก 1 คืน)
- วันที่ห้า Check Out จากเรือ เวลา 8.00 น.

การเดินทางกลับด้วยเครื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำในDiveสุดท้ายจะต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นเครื่องบิน 18 ชั่วโมง

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

Customer Trip Booking Form