ตารางทริป Bali 2020

Plan
Route
 Departure
Bkk
 Diving Date Return
BKK
Diving Day
Air
port
AvailablePrice
Bath.

Remark
1 Tulamben Bali Special Trip2 Apr 203-5 Apr 20 6 Apr 203Denpasar1017,000
Cancle


 Plan
Route
 Departure
Bkk
 Diving Date  Return
BKK
Diving Day
Air
port
Available Price
Bath.

Remark
A Tulamben-Nusa Penida Bali6 Oct 20
7-9 Oct 20 
 11-12 Oct 20
 13 Oct 205 Denpasar1032,000 
B
 Tulamben-Nusa Penida Bali
7 Oct 20
8-9 Oct 20
11-12 Oct 20
13 Oct 20 4
Denpasar 10 28,000
C Tulamben Bali6 Oct 207-9 Oct20 10 Aug 203Denpasar1017,000
No land tour
D Nusa Penida Bali10 Oct 2011-12 Oct 20 13 Oct203 Denpasar1019,000No land tour
***กรุณาติดต่อสอบทางที่ว่างและรอการยืนยันจากทางร้านก่อนซื้อตั๋วเดินทาง**

โปรแกรม 8 วัน 7 คืน
วันที่ 6 Oct 20 (Arrival Plan A, C)
 เดินทางจาก Bangkok-Denpasar Bali Indonesia รถรับจากสนามบินเข้าที่พัก
วันที่ 7 Oct 20 (Arrival Plan B
- ดำน้ำ 3 Shore dives Tulamben 
วันที่ 8 Oct 20
- ดำน้ำ 3 Shore dives Tulamben 
วันที่ 9 Oct 20
- ดำน้ำ 3 Shore dives Tulamben 
วันที่ 10 Oct 20 (Arrival Plan D) (Departure Plan C)
- แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะบาหลีตามเส้นทาง
  (เฉพาะ Plan A,B,C)
วันที่ 11 Oct 20
- ดำน้ำ 3 Boat dives (Nusa Penida , Manta Point)
วันที่ 12 Oct 20
- ดำน้ำ 3 Boat dives  (Nusa Penida , Manta Point)
วันที่ 13 Oct 20 (Departure Plan A,B,D)
- Check out เดินทางสู่สนามบิน Denpasar - Bangkok

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัย 
การเดินทางกลับด้วยเครื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำในDiveสุดท้ายจะต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นเครื่องบิน 18 ชั่วโมง
พักห้องแอร์ ห้องละ 2 คน
ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อ 1 คน
กรณีพักคนเดียว Charge เพิ่ม 30% ของราคาทริป
ราคานี้รวม
- อาหารมื้อเช้าที่โรงแรม+มื้อกลางวัน
- ที่พัก 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (air-con)
- 15 Dives 
Diving Equipments
- Nitrox Tank at Tulamben only (แสดงบัตร nitrox)
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- Local Dive Leader
- รถตู้รับส่งสนามบินตามเวลา Flight ที่ทางร้านกำหนด (เดินทางพร้อมกันเป็นกลุ่ม)
- ประกันอุบติเหตุท่องเที่ยว
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ บาหลี (แนะนำ การบินไทย)
- อาหารมื้อเย็น
- Tip Dive Leader
คุณสมบัติ
- Requirement Certified Advanced Open Water Diver
- Diving Experience มากกว่า 30 Dive
การจองทริป
-
ชำระเงินมัดจำจอง 7,000 บาท เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 60 วัน
- ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- กรณีพักห้องคนเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 25% ของราคาทริป

การชำระเงินและเงื่อนไข
         1. รับชำระเงินเป็นเงินบาทไทย (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม ธนาคาร เพิ่ม 3%)
         2. ชำระเงินมัดจำจองทริป 7000 บาท
         3. ชำระงวดที่สอง 10000 บาท 
         4ชำระงวดที่เหลือ ก่อนวันที่ 30 ส.ค. 2020

* การยกเลิกทริป (ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายทริปได้)
- ยกเลิกทุกกรณี ไม่คืนเงินมัดจำจอง
- ยกเลิกน้อยกว่า 40 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์หรือขายต่อให้ผู้อื่นได้
 ก่อน 30 วัน


* ติดต่อตรง Line id : (sainamtalay) โทร 0947878555

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน