ตารางทริป Bali 2019
 Plan
Route
 Departure
Bkk
 Diving Date  Return
BKK
Diving Day
Air
port
Available Price
Bath.

Remark
ATulamben-Nusa Penida Bali11 Jul 19
12-14 Jul 19 
 16-17 Jul 19
 18 Jul 195 DenpasarFull 32,000 
B
Tulamben-Nusa Penida Bali
12 Jul 19
13-14 Jul 19
16-17 Jul 19
18 Jul 19
4
Denpasar Full
28,000
C Tulamben11 Jul 19 12-14 Jul 19   15 Jul 193DenpasarFull 16,000

 
***กรุณาติดต่อสอบทางที่ว่างและรอการยืนยันจากทางร้านก่อนซื้อตั๋วเดินทาง**

โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
วันที่ 12 Jul 19
 เดินทางจาก Bangkok-Denpasar Bali Indonesia รถรับจากสนามบินเข้าที่พัก
วันที่ 13 Jul 19
- ดำน้ำ 3 Boat dives Tulamben 
วันที่ 14 Jul 19
- ดำน้ำ 3 Boat dives Tulamben 
วันที่ 15 Jul 19
- แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะบาหลีตามเส้นทาง
วันที่ 16 Jul 19
- ดำน้ำ 3 Boat dives (Nusa Penida , Manta Point)
วันที่ 17 Jul 19
- ดำน้ำ 3 Boat dives  (Nusa Penida , Manta Point)
วันที่ 18 Jul 19
- Check out เดินทางสู่สนามบิน Denpasar - Bangkok

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัย 

การเดินทางกลับด้วยเครื่อง หลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำในDiveสุดท้ายจะต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นเครื่องบิน 18 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 28,000 บ.. พักห้องละ 2 คน
ราคานี้รวม
- อาหารมื้อเช้าที่โรงแรม+มื้อกลางวัน
- ที่พัก Dive Resort 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (air-con)
- 12 Dives 
Diving Equipments
- ค่า Nitrox Tank 
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- Local Dive Leader
- รถตู้รับส่งสนามบินตามเวลา Flight ที่ทางร้านกำหนด
- ประกันอุบติเหตุท่องเที่ยว
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ บาหลี
- อาหารมื้อเย็น
คุณสมบัติ
- Requirement Certified Advanced Open Water Diver
- Diving Experience มากกว่า 30 Dive
การจองทริป
-
ชำระเงินมัดจำจอง 7,000 บาท เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 60 วัน
- ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น


การชำระเงินและเงื่อนไข
         1. รับชำระเงินเป็นเงินบาทไทย
         2. ชำระส่วนที่เหลือ 60 วันก่อนออกเดินทาง 21,000 บาท  
        
3. สถานที่ดำน้ำอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัย

* การยกเลิกทริป (ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายทริปได้)
- ยกเลิกทุกกรณี ไม่คืนเงินมัดจำจอง
- ยกเลิกน้อยกว่า 40 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์หรือขายต่อให้ผู้อื่นได้
 ก่อน 30 วัน


* ติดต่อตรง Line id : (sainamtalay) โทร 0947878555

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน