ทริปดำน้ำทะเลชุมพร พักชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท   ช่วงเวลาที่แนะนำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนตุลาคม

พักชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท เป็น รีสอร์ทในฝันของใครหลายๆคน ผ่อนคลายในวงล้อมธรรมชาติ ที่คาบาน่าสามารถมองเห็นภูเขา สีเขียวของผืนป่าและสีฟ้าของน้ำทะเล รวมทั้งท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเข้าพัก, 
จุดดำน้ำ  หินแพ (Hin Pae) คือแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของพื้นที่ระหว่าง 4 จุดดำน้ำยอดนิยมของชุมพร คือ ง่ามน้อย เรือปราบ ง่ามใหญ่ หินหลักง่าม และหินแพ โดยบริเวณนี้นักดำน้ำจะได้เห็นปะการังที่สวยงาม กองหิน และถ้ำใต้ทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของเหล่าฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ หินแพ เป็นแนวกองหินที่มียอดโผล่พ้นน้ำ อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะง่ามใหญ่ มีความลึก ตั้งแต่ 6- 23 เมตร สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณนี้คือ ดอกไม้ทะเล ปะการังดำ แส้ทะเล หอยมือเสือ ปลาผีเสื้อ ปลาสาก ปลากระเบน เต่า ปลาหมอ และมีการพบฉลามวาฬในบริเวณนี้ด้วย

ทริปดำน้ำจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ ท่านสามารถกำหนดวันดำน้ำด้วยตัวเองได้
การเดินทางโดยรถยนต์ จาก กทม ระยะทางประมาณ 500 กม.
ราคาทริปดำน้ำ สำหรับ Diver ราคา 6,900 บาท / คน (ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ)
ราคาทริปดำน้ำ สำหรับ Snorkeling ราคา 4,500 บาท / คน
กรณี พักห้องคนเดียว ชำระค่าห้องเพิ่ม 1,800 บาท / คน

กำหนดการ การเดินทาง
- วันศุกร์ เดินทางมารีสอร์ท ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท พิกัด 10.558057, 99.273735 หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร
- วันเสาร์ เวลา 07.00 รับประทานอาหาร 08.00 ลงเรือ ดำน้ำ จำนวน 3 Dive หินแพ เรือปราบ เกาะง่ามน้อย
- วันอาทิตย์ เวลา 07.00 รับประทานอาหาร 08.00 ลงเรือ ดำน้ำ จำนวน 2 Dive  เรือปราบ หินหลักง่าม เรือเข้าฝั่งเวลา 15.30 เข้าที่พักอาบน้ำรับประทานอาหาร Check out กลับ กทม.

สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัย

การเดินทางกลับด้วยเครื่องบิน หลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำใน Dive สุดท้ายจะต้องมีเวลาพักก่อนขึ้นเครื่องบิน 18 ชั่วโมง
ราคานี้รวมค่าเรือ / ค่าดำน้ำ / อาหาร 4 มื้อที่รีสอร์ท / อาหาร 2 มื้อบนเรือ / ห้องพักติดแอร์ห้องละ 2ท่าน /ไดฟ์มาสเตอร์ลีดเดอร์ / ประกันอุบัติเหตุ
ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับจากบ้าน-ชุมพร / ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำ กรณีเช่าอุปกรณ์ดำน้ำวันละ 400 บาท จำนวน 2 วัน = 800 บาท
กรณีไม่ได้เป็นนักดำน้ำหรือต้องการไป Snorkeling ราคาทริป 4,500 บาท ห้องพักติดแอร์ห้องละ 2ท่าน


* การจองทริป
การจองทริป กรุณาจองล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
กรุณารอการยืนยันที่ว่างห้องพักจากทางร้านก่อน และชำระเงินมัดจำเรียบร้อยจะเป็นการจองที่สมบูรณ์

-
ชำระเงิน 50% ของราคาทริป เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
-
ชำระเงิน 100% เมื่อทำการจองวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- การชำระเงิน ส่วนที่เหลือ กรณีมัดจำมาแล้ว ให้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง 30 วัน

* ในการจองทริปทุกทริป กรุณาโทรสอบถามที่ว่างบนเรือก่อนการจองตั๋วเดินทาง ที่เบอร์โทร 094-7878-555

* การยกเลิกทริป (ไม่สามารถเปลี่ยนย้ายทริปได้)
- ยกเลิกก่อน 30 วัน  = หัก 20% ของราคาทริป
- ยกเลิกน้อยกว่าก่อน 30 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน  = หัก 50% ของราคาทริป
- ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์หรือขายต่อให้ผู้อื่นได้


**กรณี Flight บินล่าช้าหรือยกเลิก หรือการเดินทางถึงที่นัดหมายล่าช้าจากเวลานัดหมายไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดๆ อาจทำให้กำหนดการดำน้ำของผู้ร่วมทริปเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ


ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

Customer Trip Booking Form